Information om BUP på arabiska, dari och tigrinja

BUP har tagit fram faktablad på arabiska, dari och tigrinja som beskriver vad BUP är, hur man tar kontakt och vilken hjälp man kan få.