Filmade föreläsningar

På de här sidorna kan du ta del av föreläsningar som lyfter intressanta ämnen inom psykiatri och primärvård. Vi kommer fylla på med fler filmer efterhand, och även inom fler områden.