Skriv ut den här sidan

Hälsokommunikation - fyra paket

Paket A och B innehåller våra mest grundläggande och efterfrågade hälsoteman. Paket C och D är anpassade föreläsningar utifrån de behov som finns hos kommunens nyanlända eller de egna medarbetarna.

Vid hälsokommunikationsträffarna i paket A och B är beräknad tid två timmar per tema, fördelat på en eller flera träffar per vecka. Det går också bra att byta ett tema mot ett annat annat eller skräddarsy ett eget paket.

Paket A - 10 hälsoteman

• Hälsa - introduktion
• Hälsosam mat
• Hitta rätt i vården
• Fysisk aktivitet
• Migration och hälsa
• Tobak
• Stress
• Föräldraskap
• Sömn
• Preventivmedel

Avgift: 5000 kronor per paket, det vill säga 500 kronor per tema. Exklusive moms.

Paket B - 6 hälsoteman

• Hälsa - introduktion
• Hälsosam mat
• Hitta rätt i vården
• Fysisk aktivitet
• Migration och hälsa
• Föräldraskap

Avgift: 3000 kronor per paket, det vill säga 500 kronor per tema. Exklusive moms.

Paket C - föreläsning för nyanlända

När det finns speciella behov hos de nyanlända i kommunen eller för att göra en punktinsats av något slag, till exempel en utvidgad föreläsning kring ett hälsotema. Det kan också handla om att samla kvinnor eller män för att prata om föräldraskap på deras eget språk, eller föra ett samtal med en grupp ungdomar om deras situation och mående.

1-2 timmars föreläsning

Avgift: 500 kronor per föreläsning, exklusive moms.

Paket D - föreläsning för medarbetare

Samla berörd personal i kommunen för att få ökad kunskap om till exempel migrationsprocessens inverkan på hälsan, eller för att få veta mer om aktuell situation för migranter och flyktingar eller något annat relevant ämne som behöver lyftas gemensamt.

1-2 timmars föreläsning

Avgift: 500 kronor per föreläsning, exklusive moms.