Kulturformuleringen (KFI) i DSM-5

Vid transkulturell psykiatrisk diagnostik använder vi en intervjuguide - kulturformuleringen som stöd.

Som stöd för transkulturell psykiatrisk diagnostik finns i den psykiatriska diagnoshandboken DSM-5 en intervjuguide som kallas för en kulturformuleringsintervju, förkortat KFI. Vid diagnostik kan man med KFI som stöd på ett individualiserat sätt utforska betydelsen av kultur och kontext. KFI innehåller frågor kring patientens syn på sina problem, situation, förväntningar på vården och möjligt stöd. KFI kan användas som ett komplement till den övriga diagnostiken och är särskilt användbar i transkulturella situationer och finns att ladda ned gratis på: www.pilgrimpress.se

Diagnoshandbok DSM-IV

KFI utvecklades från en äldre förlaga som fanns i diagnoshandboken DSM-IV.