Vi ser en förändring i behovet av hälsokommunikation

Så säger Haibe Hussein, samordnare för våra hälsokommunikatörer. Han berättar att flertalet av de kursdeltagare som han och hans kollegor möter från främst Syrien och Afghanistan är i stort behov av psykosocialt stöd. 

Haibe Hussein är samordnare för våra hälsokommunikatörer och träffar grupper med nyanlända ute på SFI-skolor. Hälsokomunikatörerna pratar om ämnen som livsstil, psykisk ohälsa, stress, sömn, föräldraskap och sexuell hälsa. De informerar även om hur den svenska vården är uppbyggd och om vart man kan vända sig för att söka hjälp. I nuläget erbjuder vi hälsokommunikation på arabiska, persiska, dari, somaliska, tigrinja, engelska och lätt svenska. Haibe har arbetat många år med just dessa frågor och noterar en tydlig förändring de senaste åren.

 - Den målgrupp som vi träffar nu och de senaste åren är till stor del flyktingar från Syrien och Eritrea samt många ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan.

Haibe berättar att många kursdeltagare lider av svåra upplevelser i hemlandet eller under flykten. Han menar att tidigare var en något större del av kursdeltagarna så kallade anhörig-invandrare – människor som kom hit genom familjeanknytning.

 - Men nu möter vi nya behov och här är det viktigt att vi på bästa sätt kan anpassa vår hälsofrämjande hälsokommunikation och lotsa kursdeltagarna vidare så att de får det stöd de behöver för att kunna hantera sin ångest, oro eller depression.