Vårens utbildningskalender är här!

I vår kalender kan du se våra utbildningar inklusive webbutbildningar, information om arbetsplatsanpassad utbildning, fortbildning på gång, nätverksmöten, konsultation/handledning, hälsokommunikatörernas uppdrag och vilket studiematerial du kan beställa från oss.