Röda Korset forum 2021 - Lära i krisen

Coronapandemin har visat hur olika livsförutsättningar, inte minst ojämlikheter i hälsa, gör att redan utsatta grupper kan drabbas hårdare i en kris. Årets upplaga av Röda Korset forum blir en stor konferens fylld av lärande kring krisberedskap och att möta människor i utsatthet. Välkommen 9 juni kl 09.00-16.00.

Om ansvarsfulla aktörer kliver fram och ser nya möjligheter kan kriser också bereda vägen för förändringar och nya sätt att tänka och agera. Här är forumet en möjlighet till lärande mellan krisaktörer, sociala hälso- och vårdaktörer, näringsliv, kommuner och civilsamhälle – med ett tydligt fokus på lokal resiliens.

Lär av konkreta erfarenheter, exempel och forskningsresultat. Delta i seminarier, panelsamtal, gruppdiskussioner och korta föreläsningar från flera myndigheter, organisationer och företag med nyckelroller i den pågående krisen.  

Länk till anmälan och dagens agenda.