Kunskap om kulturella aspekter av hälsa är nyckel till jämlik vård

En växande mångkulturell befolkning är en stor utmaning för en sjukvård som har ambitionen att erbjuda jämlik vård utifrån varje människas behov och autonomi. Artikel i Läkartidningen.

Artikel av Sofie Bäärnhielm, Transkulturellt Centrum & Anna-Clara Hollander, KI/Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.