Bildstöd för en bättre kommunikation

I VG-regionen har det tagits fram ett material med bilder, att användas inom BUP.