Tips! Intyg i asylärenden

För dig som jobbar i vården och ska skriva intyg i ärenden om uppehållstillstånd. FARR:s broschyr är tänkt att vara till hjälp för vårdpersonal som ska skriva juridiska intyg i asylärenden. Broschyren finns även som kortversion. Den kortare versionen är en sammanfattning som asylsökande själva kan ta med sig till läkarbesök. 

Broschyren är framtagen i samarbete med personal från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fridh Advokatbyrå, Rosenjuristerna och Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Kjell Asplund, Professor emeritus i medicin, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen och Tomas Fridh, advokat med mångårig erfarenhet av migrationsmål samt sakkunnig i asylrätt för FARR, har båda bidragit med värdefulla synpunkter efter granskning av materialet.

Författare är Sandra Gustafsson och Miriam Nygren från Rosenjuristerna.