Så kan vi möta flyktingarnas vårdbehov

Seminarium 2-3 december om praktiska erfarenheter, aktuellt kunskapsläge och samhällsinsatser 

Tusentals människor är på flykt genom Europa. På samma sätt som civilsamhället mobiliseras till stöd, behöver även vården förbereda sig för att möta behoven hos de flyktingar som kommer till vårt land.

Transkulturellt Centrum inbjuder till utbildningsdagar 2-3 december som blir ett tillfälle att få kunskap om flyktingarnas situation och behov och att utbyta erfarenheter med andra som möter flyktingar.

Situationen för flyktingar från Syrien kommer att genomsyra flera föreläsningar och praktiskt inriktade workshopar. En syrisk-brittisk psykiater kommer att dela med sig av sina erfarenheter från arbete i flyktingläger. Röda Korset kommer att berätta om ett nytt arbetssätt med psykosocialt stöd till flyktingar i Sverige.

I en rad workshopar presenteras exempel på hur psykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården möter behoven och försöker stärka människors motståndskraft, ”resiliens”. 

Läs mer här