Att samtala genom tolk

När man behöver använda en tolk för att kommunicera kräver det lite extra av dig som samtalspart. Här berättar Socialstyrelsen/Tolkservicerådet lite om hur du kan förbereda dig. Film om att samtala genom tolk och foldrar på flera språk.

När man saknar ett gemensamt språk är professionell tolkhjälp ett nödvändigt redskap för att båda parter ska kunna förvissa sig om att den information som förmedlas blir ömsesidigt förstådd. I ett samtal genom tolk behöver båda parter ha tänkt igenom de specifika förutsättningar som ett sådant samtal innebär.